top of page

FÖRSÄKRINGSINVENTERING - DÖDSBO

AVSLUT AV SOCIALA MEDIER

CynkInvent_Logo.png

Om Cynk Invent
De flesta har inte koll på sina försäkringar. 
Cynk Invent erbjuder försäkringsinventering för privatpersoner, för dödsbo och för företag och dess anställda. Cynk erbjuder även avslut av sociala medier för dödsboet.

Forsakringsinventering_Dodsbo.png

FÖRSÄKRINGSINVENTERING - DÖDSBO

Vilka försäkringar hade egentligen Pappa?

En unik tjänst där vi kontaktar och inventerar de engagemang dödsboet hade hos respektive försäkringsbolag, så att dödsboet inte förlorar pengar som det faktiskt har rätt till. Vi sammanställer eventuella engagemang hos dessa bolag.

Vi inventerar bland annat begravningskassor, medlemsförsäkringar, tjänstepensioner, olycksfallsförsäkringar, tjänstegruppliv. Vi har hjälpt tusentals dödsbon att identifiera tillgångar dödsbodelägarna inte visste fanns.

Socialamedier.png

AVSLUT AV SOCIALA MEDIER

Fler än 35 000 av de som avled 2020 hade minst ett konto på sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram med flera). Tjänsten beställs lättast hos någon av våra 100 tals återförsäljare, kontakta oss gärna om du vill veta mer. 

bottom of page