FÖRSÄKRINGSINVENTERING - DÖDSBO

AVSLUT AV SOCIALA MEDIER

FÖRSÄKRINGSINVENTERING - PRIVAT

FÖRSÄKRINGSINVENTERING - FÖRETAG

Om Cynk Invent
De flesta har inte koll på sina försäkringar. 
Cynk Invent erbjuder försäkringsinventering för privatpersoner, för dödsbo och för företag och dess anställda. Cynk Invent kan även avsluta sociala medier för dödsboet.

FÖRSÄKRINGSINVENTERING - DÖDSBO

Vilka försäkringar hade egentligen Pappa?

En unik tjänst där vi kontaktar och inventerar de engagemang dödsboet hade hos respektive försäkringsbolag, så att dödsboet inte förlorar pengar som det faktiskt har rätt till. Vi sammanställer eventuella engagemang hos dessa bolag.

Vi inventerar bland annat begravningskassor, medlemsförsäkringar, tjänstepensioner, olycksfallsförsäkringar, tjänstegruppliv. Vi har hjälpt tusentals dödsbon att identifiera tillgångar dödsbodelägarna inte visste fanns.

AVSLUT AV SOCIALA MEDIER

Fler än 35 000 av de som avled 2018 hade minst ett konto på sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram med flera). Vi avslutar dessa konton för den avlidne.

FÖRSÄKRINGSINVENTERING - PRIVAT

Vet du vilka olika försäkringar du har?

De flesta flesta vet inte det - många är antingen över- eller underförsäkrade.

Vi erbjuder en försäkringsinventering som ger dig kontroll av ditt försäkringsinnehav.

Hur har du återbetalningsskydd på dina försäkringar?

Har du en begravningsförsäkring?

Vet du vilka dina liv- och pensionsförsäkringar är?

Många känner inte till att förmånstagare prioriteras före ett skrivet testamente.

Har du kontroll på vem som är förmånstagare för dina försäkringar?

Vi ger dig en gedigen genomgång av just din unika situation samt kostnadsfri rådgivning.

FÖRSÄKRINGSINVENTERING - FÖRETAG

Vi inventerar företagets samtliga försäkringar.Alla anställda på företaget får tjänsten försäkringsinventering privat (se separat infon)Dessutom får alla anställda på företaget träffa en jurist och får en genomgång av sin familjejuridik, mötet svarar på frågan vad som händer med tillgångarna om man separerar eller avlider.Möte med Jurist gäller i Stockholm. På andra orter sker mötet med Jurist per telefon eller via Skype.Tjänsten är anpassad för företag med 1-50 anställda.

KONTAKTA OSS

Cynk AB

Drakens Gränd 6

111 30 Stockholm

​​

Tel: +46 8 32 98 00​

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo - Grå Circle

© 2020 Cynk AB