Marknadsbrev December 2023

Räntepaus bäddade för rally

Med fortsatt hög volatilitet har de globala aktiemarknaderna utvecklats mycket starkt i november. Samtliga regioner steg under månaden med små inbördes skillnader. Europa var bäst och Emerging Markets sämst, Nordamerika näst bäst och Japan näst sämst. Därmed är den inbördes ordningen efter elva månader i stort sett oförändrad från tidigare, med Nordamerika som bästa region med en ökning med 21,2 procent, före Japan och Europa med 16,2, respektive 15,1 procent, och sist Emerging Markets med 6,6 procent. Dessa siffror är valutajusterade, men med dessa breda uppgångar har ett dollarras följt, hela 6,0 procent under månaden. Den svenska utvecklingen ligger på 10,2 procent, varav 9,2 procent i november, det vill säga mer en normal årsavkastning på en enstaka månad (!)

Huruvida finansmarknaderna verkligen har sett de sista räntehöjningarna är fortfarande en öppen fråga, men sannolikt är topparna ganska nära. Flera räntefonder förefaller därför vara lockande alternativ till aktier. Under månaden har av flera av de räntefonder och marknadsneutrala fonder (med stor exponering mot obligationer) vi använder i vår förvaltning utvecklats mycket bra relativt risken.

Förväntningarna inför Fed-mötet i november var visserligen att styrräntan skulle bibehållas på oförändrad nivå, men det fanns samtidigt rädsla för att Powell skulle hålla ett ”hökaktigt” tal. Så skedde alltså inte och detta var inledningen på månadens häpnadsväckande uppgångar på världens börser. Med stor sannolikhet stördes emellertid Powell och Fed av detta optimistiska narrativ, som ju genom att marknadsräntorna sjönk hotade själva inflationsbekämpningen enligt flera amerikanska analytiker och bedömare. Att Powell försökte förtydliga sitt dämpande budskap ledde dock bara till någon enstaka dags kursnedgångar, inte mer. När arbetsmarknadsdata visade sig vara svagare än väntat, alltså att USA:s ekonomi var i sämre skick och därmed inte motiverade räntehöjningar (”bad news is good news”), eldades uppfattningen om den hett efterlängtade börsvändningen på ytterligare; FOMO (”Fear of missing out”) gällde åter. 

Om data kommer att fortsätta komma in på det här viset, alltså utan kraftiga ”störningar”, finns det skäl att tro att det inte blir några fler höjningar. Risken för ”databakslag” existerar dock hela tiden och blir det inte en konjunkturavmattning lär den första räntesänkningen dröja.

Federal Reserve har troligen varit hyggligt framgångsrik i inflationsbekämpningen. Vid en global jämförelse framstår den amerikanska ekonomin som stark, speciellt mot Kina, där domedagsnyheterna duggar tätt, men också Europa, vars stolta EU-projekt dras med tilltagande konjunkturavmattningstendenser, statsskuldproblematik och politisk fragmentering. Värst verkar läget vara i Sverige som väntas hamna i botten av tillväxtligan (med negativ BNP) nästa år, men ändå tillhör länderna med högst inflation; ”stagflation” är ett begrepp som ingen vill ta i sin mun, men definitionen passar bra in.  Inte heller lär det bli bättre på mikronivå. Facit av rapportperioden var att endast 66 procent av de svenska bolagen slog vinstförväntningarna, vilket är väsentligt under den normala nivån på drygt 80 procent.

Kontakta oss för mer information