Marknadsbrev Juni 2023

Stigande recessionsrisk är ett klassiskt fall av dåliga nyheter som är goda nyheter för aktiemarknaden!

De globala aktiemarknaderna steg något i april när investerare nervöst undrade om bankkrisen, framförallt i amerikanska nischbanker, var över eller inte och inväntade samtidigt en slutlig räntehöjning från Federal Reserve.

Amerikanska S&P 500 steg 1,4% i april, delvis tack vare fler tecken på att inflationen svalnar, vilket bidrog till känslan av att den nuvarande räntehöjningscykeln går mot sitt slut. Samtidigt bromsar den amerikanska ekonomiska tillväxten tydligt in och risken för en recession ökar.

Stigande recessionsrisk är ett klassiskt fall av dåliga nyheter som är goda nyheter för aktiemarknaden, eftersom investerarnas förväntningar på att Fed börjar sänka räntan senare under året ökar. Samtidigt går den amerikanska kongressen rakt in i den årliga maktkampen höjning av skuldtaket vilket hotar med en ny nedåtrisk precis när marknaden kom över sin rädsla för en omfattande bankkris.

Även Riksbanken förefaller närma sig slutet av denna höjningscykel eller i alla fall väntar nog en paus efter möjligtvis ytterligare en höjning. Det var en oenig Riksbank som vid aprilmötet höjde styrräntan med ytterligare 50 punkter. Inflationen har under våren visat tecken på att dämpas samtidigt som det ekonomiska läget inom den svenska hushållssektorn fortfarande är mycket svagt.

Investerare är optimistiska att marknaden kan fortsätta sin uppgång i början av året även under maj och juni, månader som historiskt sett har varit bland de sämre månaderna på året för S&P 500.

Även om de ekonomiska utsikterna fortfarande är osäkra finns det också skäl för investerare att vara optimistiska i maj och därefter. Historiskt sett, när S&P 500 har ökat med minst 7% (som under 2023) under första kvartalet, har det aldrig avslutat kalenderåret lägre. Genomsnittet för uppgången har i dessa fall varit hela +23,1% på helåret.

Investerare kan dock också ta en mer defensiv inställning till marknaden och sprida riskerna framöver genom att minska exponeringen mot aktier och öka sin exponering mot räntebärande placeringar. Historiskt har det visat sig vara i dessa osäkra lägen som det varit viktigast att vara investerad – med rätt risk. En mer normaliserad ränteinramning innebär att verkliga räntealternativ med vettiga avkastningsmöjligheter återigen finns att tillgå för oss investerare. Inte minst har högre marknadsräntor återigen gjort det möjligt att investera i kapitalskyddade produkter – placeringar med låg risk och just nu ovanligt attraktiv risk- reward.

Kontakta oss för mer information