Få koll på dödsboets rättigheter för ersättning

Få koll på dödsboets rättigheter för ersättning

08-329 800
Kontakta ossE-post
  • +35 försäkringsbolag
  • Medlemsorganisationer
  • Söker engagemang genom tidigare arbetsgivare

Visste du att?

Vid dödsfall måste någon aktivt begära utbetalning för att få ersättning från försäkringsbolagen. De flesta vet inte om detta och varje år förlorar svenska dödsbon 1 miljard kronor i försäkringar som ej blir utbetalda. För att få koll på den avlidnes försäkringsskydd behöver man därför genomföra en försäkringsinventering.

Vi samarbetar på nationell, regional och lokal nivå med stora aktörer som hjälper efterlevande med det praktiska rörande dödsboet, begravning och bouppteckning. Där är försäkringsinventering en viktig del för att inte gå miste om ersättning dödsboet är berättigat till. Dessutom kan kostnaden för inventeringen belasta dödsboet. Hör med din jurist eller begravningsentreprenör för att enklast beställa denna tjänst.

Med en försäkringsinventering kan du vara trygg i att du har koll på den avlidnes engagemang hos försäkringsbolagen. Och du har kontroll på alla försäkringar som utfaller till dödsboet eller förmånstagare.

1 - 2 - 3, så enkelt är det!

Vår försäkringsinventering ger dig snabbt koll på individens tidigare engagemang. Vi är faktisk klara inom bara 10 arbetsdagar! Denna tjänst beställs lättast genom din jurist eller begravningsentreprenör.

1. Fullmakt

För att kunna hjälpa dig måste vi först få din tillåtelse. Det får vi genom två stycken fullmakter.

2. Cynk startar sökning

När vi fått fullmakterna börjar vår sökning hos försäkringsbolag, medlems- och fackorganisationer och tidigare arbetsgivare.

3. Klart 10 arbetsdagar!

Inom 10 dagar får du PDF-rapporten av oss.Vi bjuder på en fri genomgång av rapporten.

Arv- och efterlevandepension.

Vi hjälper dig

Efter en bouppteckning och arvskifte kan det uppstå frågor kring arv och utbetalning av efterlevandepension.

Cynk erbjuder personlig rådgivning där vi reder ut vilka pensioner som har efterlevandeskydd, vilka månatliga belopp och valbara utbetalningstider. Beroende på befintliga inkomster kan även din skattesituation påverkas. Vi utgår från din situation och hjälper dig planera och optimera uttagen av efterlevandepension.

Upptäck fler tjänster

Försäkringsinventering för privatpersonFörsäkringsinventering för företagPensionsplaneringFinans- och försäkringsrådgivning