Avsluta anhörigas digitala konton.

Avsluta anhörigas digitala konton.

08-329 800
Kontakta ossE-post
  • Avslutar Facebook
  • Få hjälp med en lång process
  • Stoppa att personliga bilder och länkar sprids

Avsluta konton på sociala medier.

I dag efterlämnar många avlidna, inte enbart fysiska ägodelar. Över 35 % av svenskar som avlider efterlämnar digitala konton som inte tas bort automatiskt och följden kan bli ofrivilliga och smärtsamma påminnelser. För efterlevande som vill avsluta anhörigas digitala konton är det en tidskrävande och komplicerad process, andra kan vilja behålla minnena och sätta upp en minnessida på t ex Facebook.

För att avsluta en digital profil krävs flera intyg och fullmakter. Dessa kan vara krångligt att få godkända och blir ofta en lång process. Vi hjälper till att säkert avsluta konton på sociala medier, så personliga bilder och länkar inte sprids.

Upptäck fler tjänster

Försäkringsinventering för dödsboFörsäkringsinventering för privatpersonFörsäkringsinventering för företagPensionsplaneringFinans- och försäkringsrådgivning