Varför i hela världen ska man lägga 2.795 kr på en försäkringsinventering?

  • 1 miljard kr i försäkringar per år betalas inte ut!
  • Utbetalningar sker inte alltid automatiskt vid dödsfall.
  • 80% är vet inte vilka försäkringar dödsboet har!
  • Försäkringsbolagen och Cynk har samarbetat i över 10år!

En försäkringsinventering är en rapport av någons försäkrings-engagemang. Det kan vara för dig själv, familjemedlem, anställd eller någon som gått bort.