Planera för framtiden och pensionen

Planera för framtiden och pensionen

08 441 17 04
Kontakta oss

Pensionsplanering

Vi sammanställer dina nuvarande pensionsförsäkringar vilket ligger till grund för pensionsplaneringen. Här sammanställer vi nuvarande pensionsförsäkringar, avsättningar, förvaltning, efterlevandeskydd och kan prognostisera kommande uttag. Inför din pensionsavgång och planeringen av pensionsuttag är det viktigt att du har koll på dina pensioner.

De olika delarna av pensionssystemet gör att det kan vara svårt att få en bra bild av sin framtida pension. Pensionerna kommer från flera olika håll och du kan dessutom ha tjänstepensioner från flera olika arbetsgivare. Vi hjälper dig att planera och jämföra olika uttagstider och vilka skatteeffekter de kan medföra.

Bra att veta

Tillsyn och tillstånd

Upptäck fler tjänster

Försäkringsinventering för privatpersonFörsäkringsinventering för företagFinans- och försäkringsrådgivningFörsäkringsinventering för dödsbo